Designer
IEDEREEN VERDIENT
HET OM VITAAL IN HUN
LOOPBAAN of leven
te blijven of te komen .

En wij willen hen hierbij graag ondersteunen !

instagram icon

Why
Iedereen verdient het om vitaal in hun loopbaan of leven te blijven of te komen en wij willen hen hierbij graag ondersteunen. Het is bedrijven alles aan gelegen om hun medewerkers zo vitaal mogelijk aan het werk te houden (laag ziekte verzuim, hogere productiviteit).

What
Wij bieden een loket waar werkgevers, werknemers en particulieren kunnen aankloppen met hun loopbaanontwikkelingsvraagstuk. Wij gaan de mensen en bedrijven begeleiden om tot juiste keuzes in hun loopbaan te komen. Loopbaanadvies is de begeleiding om te komen tot keuzes over het vervolg van jouw carrière. Het draait om het vinden van een passende rol die aansluit bij jouw talenten en competenties en waar jij voor je bed uit wil komen.

How
Dit doen we door bij bedrijven inhouse, op ons kantoor aan de Beatrixhaven of online met mensen een (aantal) loopbaangesprek(ken) aan te gaan. MKB Altena bieden wij een abonnement op jaarbasis aan, waarbij zij hun werknemers bij ons kunnen aanmelden of de werknemers ons zelf kunnen benaderen. Wanneer blijkt dat de medewerker meer begeleiding nodig heeft, leggen we dit voor aan de werkgever en medewerker.

Tijdens de loopbaanadviesgesprekken krijgt men inzicht in wat hun volgende loopbaanstap wordt. Dit kan binnen eigen werk en eigen werkgever zijn. Uit ervaring blijkt dat een groot aantal mensen buiten de organisatie willen gaan kijken. Dit kan de aansluiting zijn op Altena Werkt.

Met wat voor soort loopbaanvragen kan ik terecht?

  • Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
  • Waar pas ik?
  • Hoe krijg ik een goed balans tussen werk en privé?
  • Doe ik nog wel werk wat ik leuk vind?
  • Hoe blijf ik mezelf ontwikkelen binnen mijn werk?
  • Wat zijn mijn talenten?
  • Ik wil (of moet) op zoek naar ander werk, maar hoe benader ik de arbeidsmarkt?
  • Welke rol past bij mij?